Våra föreläsningar

Medalgon agentur arrangerar följande öppna föreläsningar, sorterat efter bokstavsordning. Föreläsningarna vi arrangerar varierar från termin till termin - de föreläsningar vi har haft under tidigare terminer kan bokas direkt till din arbetsplats.

Vill ni se vilka föreläsningar som finns nära er, se respektive ort. Vill ni boka någon föreläsare till er? Kontakta oss på 08-28 66 90 eller maila till peter.wittorf@medalgon.se.

speaker image

Att (över)leva med ADHD-den svåra superkraften

En berättelse om ett liv som havererar i missbruk och misär och om vändpunkten när Georgios, 25 år gammal, diagnosticerades med ADHD. Aktuell med boksläpp i januari 2017.
Ta del av av metoder för bemötande och förhållningssätt för den som arbetar/lever med/kring någon med ADHD-diagnos.

"Mycket bra föreläsning - Tar tag ända in i själen!" Deltagare Jönköping


speaker image

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn

Frustrerade barn som lever ut sin aggressivitet eller andra starka känslor ställer stora krav på oss vuxna.

Att möta och stötta barn i affekt och samtidigt se till att övriga barn inte far illa kräver sinnesnärvaro, emotionell balans och en stor portion tålamod.

"Jag tycker föreläsningen tog upp alla aspekter av ilska och starka känslor hos barn, saknade inget. Bästa föreläsningen jag varit på, stort tack!"


speaker image

Att stoppa stress hos barn och deras viktiga vuxna - inklusive dig själv!

Att varje dag erbjudas en stund i lugn och ro samt att få hjälp med att förstå och reglera sina känslor är några av nycklarna till minskad stress, ökad hälsa och bättre relationer. Oavsett ålder.

Forskning visar att förmågan att sätta ord på känslor minskar stressen mer än många andra metoder. Det och att kunna tala lugnande till sig själv. Under föreläsningen får du konkreta tips för hur du hjälper barn - och dig själv - att utveckla dessa förmågor samt ökad insikt i forskningen bakom detta.


speaker image

Bra studieteknik-Bonus för alla

Varför är bra studieteknik viktigt?

- Föräldrar vill att det skall gå bra för deras barn

-Barn/Ungdomar vill ha erkännande och bekräftelse på att de lyckas med sina studier

- Varje skola/skolledning/lärare vill kunna visa goda studieresultat

 

Med sin föreläsning om studieteknik lär Mia ut hur man kan läsa effektivare och skapa struktur.

Alla är vi olika. Du får inblick i hur just du fungerar och tips på verktyg som kan passa din inlärningsstil.

Sedan 15 år har hon inriktat sig på att hjälpa elever att hitta sin inlärningsstil och nå bra studieresultat och även att vägleda lärare med kurser och föreläsningar i studieteknik.


speaker image

Den Lyckliga Pessimisten

Över 1.000 pessimister i Stockholm  bokade sig!

Jan Bylund & Mattias Lundberg presenterar en humorföreställning om optimist-maffian, självhjälpsböcker och hysterisk mindfulness.
Trots positivt tänkande och lyckobringande mantran är vi inte lyckliga hela tiden.  Med lika delar psykologi och humor levereras träffsäkra analyser med hög igenkänningsfaktor...


speaker image

Fokus på ADHD - Bo Hejlskov Elvén och Georgios Karpathakis

En spännande dag med Sveriges nu hetaste psykolog Bo Hejlskov Elvén och grundaren av Underbara ADHD®.  Georgios Karpathakis.

De kommer båda att prata om ADHD, dels ur ett samhällsperspektiv, dels jordnära med Georgios egna erfarenheter som kunde slutat i en katastrof.


speaker image

Från mattelyft och läslyft till motivationslyft

”Mental träning och tydliga målbilder höjer elevernas motivation och prestation i skolan”

Hur får vi en skola som rustar våra barn till starka individer med kunskaper som är anpassade till arbetsmarknadens framtida krav? Kraven ökar på förmågan att motivera sig själv och ta ansvar för sin egen framtid. Samtidigt visar undersökningar att elevernas motivation minskar drastiskt ju äldre de blir. 

I SKLs elevundersökning uppger 75 procent av eleverna i årskurs fem att skolan ger dem lust att lära mer. I årskurs åtta har andelen sjunkit till 45 procent.


speaker image

Hjärna, gener och j-ar anamma – hur barn lär

Pris för denna föreläsning endast 395 kr!

Hjärna, gener och j-ar anamma – hur barn lär
(Ny bok - Ny föreläsning!)
Torkel lyfter fram betydelsen av kognitiv träning.  Ta del av fascinerande inblickar i ny forskning.  I föreläsningen beskrivs också olika typer av motivation och betydelsen av ett inre driv "j-klar anamma!". Barn är inte bra eller dåliga, de är snabba eller långsamma på att lära.

Fakta. Tre råd - Så kan man underlätta sitt barns inlärning. Läs vidare!


speaker image

Hjärnan, inlärning och motivation

Möt en av skolsveriges mest anlitade föreläsare, med studier från Harvard i bagaget (Inlärningspsykologi i klassrumsvardagen). Fokus är en höjd ambition för inlärning; samtidigt inkluderas motivation och stress. Du bjuds på högt tempo med mycket interaktion, övningar och dialog. Fortbildning ska göra skillnad! 
"Bästa föreläsningen någonsin!  " Över förväntan, gärna en repris!" " Grymt bra" -  deltagare Gbg


speaker image

Hur handskas med krävande föräldrar och svåra samtal?

Hur möter jag eleverna på ett sätt som utvecklar alla och skapar en miljö där olikheter blir tillgångar?
Goda relationer mellan pedagoger och föräldrar är av stor betydelse för barns utveckling. Vi behöver bekräfta, bemöta och samspela - utan att nödvändigtvis hålla med.

"Att inte ta illa vid sig, att behålla sitt lugn, att vara "taktisk" vid behov, att mötas, att svara sakligt med empati. Användbara råd- ja tack!"


speaker image

Jag är inte Pappa till en skitunge, jag är Pappa till Stålmannen

År 2000 blev Fredrik Westin pappa till en son med en plusmeny av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ta del av hans erfarenheter och tankar i en unik föreläsning som belyser vanlig problematik såväl inifrån- som utifrån, och dessutom med helikopterperspektiv.
"Intressanta vinklingar. Alla får sig en tackling, från soc. kurator, psykologer, pedagoger. Jag hoppas vår skola bjuder in dig som föreläsare"


speaker image

Jobbiga samtal med besvärliga personer - 2.0

När är ett samtal jobbigt?
Det kan vara en mängd olika situationer, troligen baserat på att:

Visst älskar vi föräldrar som citerar "Skollagen" och använder den som argument.
Vi tycker olika
Tänker olika
Tänker inte alls
Har olika uppfattning om vad som hänt, vad som borde ha hänt
Felaktig information


speaker image

Kreativitet och glädje i barnuppfostran – lösningsfokuserad psykologi

Hur den lösningsfokuserade psykologin revolutionerar vårt sätt att tackla utmaningar med barn och ungdomar. Ben Furman är den internationellt välkände finländske psykiatriker som blivit synonym med lösningsfokuserade arbetsmetoder inom familjeterapin.

Han står bakom böcker som  "Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom", Barn är smarta m.fl. Ben Furman har haft ett eget tv-program (ca. 130 avsnitt) i Finland som behandlade mänskliga bekymmer/problem. I Finland har han blivit något av en folkbildare.


speaker image

Läraryrket ett yrke under tidspress - går det att åtgärda?

- Kostnadseffektivt pedagogiskt arbete -

En kontroversiell föreläsning som ifrågasätter lärarkåren och deras syn på hur jobbet skall bedrivas.

Samtidigt som föreläsningen kan ses som kontroversiell och även lite dömande så innehåller den även flera tips och råd för hur yrket kan genomföras på ett mer effektivt sätt.


speaker image

Mindfulness i praktiken

Målgrupp
Alla är välkomna – nyfikna, nybörjare och du som vill repetera.
Mindfulness är en tillgång för alla i arbetslivet, men speciellt för chefer med personalansvar och personal som arbetar med bemötande och samtal såsom handläggare och medarbetare inom skola, vård och omsorg.
 


speaker image

Mr Tourette och Draken-Ny föreläsning

Pelle Sandstrak ska precis genomgå en hjärnoperation på Karolinska sjukhuset i Stockholm för att äntligen bli av med de tvångshandlingar han lidit av hela livet.

Men strax innan han blir nedsövd får Pelle ett av sina tics, han tar tag i kirurgens näsa och vrider om för att i nästa ögonblick göra en kullerbytta. Den store, välkände hjärnkirurgen – som är misstänkt lik John Cleese i Pelles ögon – ser en odefinierbar kreativitet hos sin svårt sjuke patient och beslutar sig för att vänta med operationen. Det blir Pelles räddning.


speaker image

Mr Tourette och jag, 2.0 - vad hände sedan?

Länge styrdes Pelles liv av tics, tvångsritualer och okontrollerade infall. Han sticker inte under stol med att beteendet drev lärare, kamrater, kollegor till vansinne...
Tiden är mogen för att höra fortsättningen av Pelles Sandstraks fantastiska ”life story”. Den här gången tar vi ett djupare dyk i vägen framåt. "A must see performance whatever you do in life"


speaker image

Mr Tourette och jag, 97% katastrof eller 3% hopp!

Pelle Sandstrak trollbinder sin publik med en berättelse som är kryddstark, mustig, ljuvlig, själsfylld, omvälvande och berörande in i minsta cell - Obs publikord!

"Ett penseldrag. Och ett till. Hupp! Pelle Sandstrak färglägger tillvarons alla gråskalor. Med en kavalkad av gester."
Tidskriften Föräldrakraft.


speaker image

Näthat, nätkärlek och nätmobbning

I föreläsningen tar hon upp teman som mediepaniker, resonerar kring möjliga risker och hur vi bäst hanterar dem.

Föreläsningen ifrågasätter våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt ger den redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning.


speaker image

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk frånvaro är inte detsamma som hemmasittare utan ett vidare begrepp som innefattar all frånvaro som kan leda till hemmasittande.


speaker image

Rätten att säga Nej

- Är ni intresserade av att stärka er och göra er mer medvetna när det gäller kunskapen om sexuella övergrepp och kränkningar och hur ni ska skydda era barn och ungdomar?

- Yvonne säger att ni kan vara med och göra skillnad. Och det kan ni på ett sådant enkelt sätt som att få mer kunskap. 

 I Yvonne´s föreläsning får ni en blandning av kunskap, hopp och glädje.

 


speaker image

Självkänsla hos unga: Vad stärker och vad stjälper?

Självkänsla hos barn och ungdomar är ett begrepp som påverkas av en rad olika faktorer, bland annat lärandemiljöns bemötande av eleverna.

Forskning visar att det finns ett samband mellan självkänsla och barns fungerande, både i skolan, med vänner och hemma.

 Barn och ungdomar med dålig självkänsla riskerar att utveckla depression, ångest, beteendeproblem, relationssvårigheter och har ofta sämre skolresultat


speaker image

Strategier för vardagen-fokus bemötande Pelle Sandstrak, Bo Hejlskov

Arbetar du inom (kriminal) vård, skola eller omsorg och möter människor med inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar eller som har problemskapande beteenden? Då är du välkommen till en heldag med fokus på bemötandefrågor "Mr Tourette" Pelle Sandstrak och psykolog Bo Hejlskov Elvén (heldag).


speaker image

Så får man hemmasittare till skolan

Hemmasittare
Det är ett stort problem som inte syns. Alla dessa hemmasittande barn som trots skolplikt inte kommer iväg till skolan.

Under en kväll lär vi ut ett funktionellt och kraftfullt instrument att motivera både barn och vårdnadshavare att samverka till att skapa en fungerande skolgång.

"Den föreläsaren lämnar ingen åhörare oberörd"

 

 


speaker image

Återkoppling och formativ bedömning - Men hur?

Återkoppling och formativ bedömning är något av det mest effektiva som finns för att höja elevernas resultat, har John Hattie visat. När det är så effektivt; Varför används det inte mer, undrar Hatti.

Men mycket av återkopplingen som ges av läraren återkopplingen är ineffektiv, motverkar sina syften, ratas av eleverna och missförstås.