Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Ta del av vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om aktuella händelser.
Generell
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Kurser

Så här jobbar vi med dina personuppgifter - GDPR

Personuppgiftsansvarig

Hjärn-Tåget AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du registrerar dig för att köpa en plats på någon av de utbildningar som är publicerade på Hjärn-Tågets ägda webbsida. De uppgifter som Hjärn-Tåget behandlar när du registrerar dig är ditt namn, e-postadress, telefonnummer, samt i vissa fall ditt personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dessa uppgifter för att fullfölja vårt avtal för att leverera den tjänst du beställt. E-post adressen som du har lämnat använder vi för att kunna skicka information till dig. Vi sparar information om våra kunder och samarbetspartners i syfte att upprätthålla våra kontakter och nätverk, hålla vår kunskap och information om dessa aktuell samt marknadsföra våra föreläsningar och utbildningar. I vår behandling av dina personuppgifter väger Vi ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse av att upprätthålla våra nätverk i enlighet med det föregående. Vi strävar därför efter att alltid ha korrekt information om dig och att bara spara det som är nödvändigt, och hanterar därför i huvudsak dina kontaktuppgifter.

Vilka behandlar dina personuppgifter?

Behörig personal inom Hjärn-Tåget samt leverantörer för administrativa tjänster behandlar dina personuppgifter. Denna behandling avser endast för att Hjärn-Tåget skall kunna leverera den tjänst ni har beställt. I de fall en annan leverantör behandlar era uppgifter finns det ett biträdesavtal som garanterar säker hantering av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i säkert förvar. Vi använder certifieringsteknik för webbläsare som skyddar de uppgifter du registrerar. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Du äger rätt att få din information anonymiserad under förutsättning att det inte påverkar vårt avtal att kunna leverera den tjänst du beställt.

De rättsliga grunderna för att jobba med personuppgifter är:

  • Samtycke (Alla utskick från Hjärn-Tåget innehåller en länk "avsluta din prenumeration")
  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
  • Intresseavvägning

Enligt datainspektionen är det möjligt att använda "intresseavvägning" som lagstöd för "register med potentiella kunder". Företag och organisationer har alltså även efter att GDPR trätt i kraft möjlighet att arbeta med register över potentiella kunder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!